cs en he

Stolpersteiny města Kolína

Co jsou to Stolpersteiny?

Stolpersteiny jsou pamětní kameny připomínající oběti holocaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a zde následně zavražděn. Smysl projektu spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války. Zavražděným Židům, Romům, odbojářům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se dostává trvalé památky prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud.

Stolperstein je složenina z německých slov stolpern (klopýtnout, škobrtnout) a Stein (kámen). Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým z těchto kamenů skrývá a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak nás nutí zastavit se a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo.

Každá kostka je z betonu, má rozměr 10 x 10 x 10 cm a na jedné ze stran mosaznou tabulku nesoucí nápis. Ukládá se do dlažby chodníku před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky se ve veřejném prostoru stávají stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán. Stolpersteiny tak jsou  v souladu s dnešním trendem ve vzdělávání o válečné genocidě ztělesněním osudu člověka, spoluobčana, který žil svůj život ve stejných místech, kde jej dnes žijeme my, a který byl bezdůvodně zavražděn. Stolpersteiny nabízejí výjimečně silnou možnost identifikace s oběťmi nacistické perzekuce, varují před nebezpečím a důsledky netolerance a xenofobie.

Umístění ve veřejném prostoru je samozřejmě také vyjádřením stanoviska města/městské části a jejich vedení k válečným masovým vraždám, k rasismu a všem ostatním formám xenofobie.S myšlenkou pokládání pamětních kamenů přišli žáci Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně v roce 2007 při návštěvě německé partnerské školy v Oranienburgu. Žáci této školy se také intenzivně zabývají otázkami holocaustu. První kameny byly položeny osobně německým umělcem Günterem Demnigem v roce 2008. V dalších letech pak přibyly do kolínské dlažby další pamětní kameny, v současné době je v Kolíně umístěno 65 kamenů. Realizaci projektu zajišťují Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín, Pražská 112, a město Kolín. Projekt je též podporován Krajským úřadem Středočeského kraje. Pokládání pamětních kamenů je umožněno díky finanční podpoře města Kolína, Česko-německému fondu budoucnosti, Střední odborné škole stavební a Střednímu odbornému učilišti stavebnímu Kolín, Pražská 112, a sponzorským darům kolínských občanů, podnikatelů a dalších sponzorů z celého světa.

Původní záměr umisťovat v Kolíně pamětní kameny se následně přeměnil na vytvoření stezky díky Northwood and Pinner Liberal Synagogue v Londýně, která zajistila financování dalších 54 kamenů. Tím vlastně vznikla v ulicích města pamětihodnost ve formě Kolínské Stolperstein stezky, která připomíná památku zavražděných kolínských Židů.

mapa k vytištění
Stolperstein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Pro posun mapy použijte dva prsty.