cs en he
23
Julius Weiss (kámen č. 53)
(Karlovo nám. 9)

Julius Weiss se narodil 17. ledna 1883 do rodiny obchodníka Theodora Weisse a Filipiny, rozené Grafové, v Chlumci nad Cidlinou. V Kolíně pobýval asi od roku 1912. Pravděpodobně pracoval v obchodě s textilem a posléze převzal konfekční velkozávod na Karlově náměstí v čp. 9. Tento obchod, jak uváděl inzerát v dobovém tisku, byl založen již roku 1866 a „svou solidností si zaslouží doporučení“. Julius zůstal svobodný. Za německé okupace byl realizován plán systematické genocidy židovského obyvatelstva v protektorátu.  Na jaře 1942 byl do transportu určen i Julius Weiss. Z Kolína byl odvlečen 5. června 1942 prvním transportem AAb do Terezína a o týden později transportem AAk 12. 6. 1942 do Trawniků, kde zahynul.

Kámen zaplatili Gilda a Bernard Goldsteinovi.