cs en he
11
Hermína, Karel, Rita a Eva Ornsteinovi (kameny č. 25 - 28)
(Karlovo nám. 89)

Hermína Brodová (* 28. 3. 1880), dcera obchodníka Aloise Broda z Dolních Bučic, se provdala za JUDr. Josefa Ornsteina (* 17. 5. 1863), který si zřídil právnickou kancelář na Karlově náměstí čp. 89 v Kolíně. Z manželství se 27. ledna 1901 narodil syn Karel, který absolvoval kolínské gymnázium. Karel se aktivně zapojil do Kolínského klubu mladých a dalších spolků. Po vzoru otce vystudoval práva a poté se oženil roku 1934 s Ritou Bauerovou (* 15. 9. 1913). Nevěsta pocházela z rodiny Arnošta Bauera (1885–1941), bratra majitele vily v Libodřicích, a Marty, rozené Saudkové (1885–1943). Karlovi a Ritě se 11. července 1938 narodila dcera Eva a v témže roce umírá její dědeček Josef Ornstein. Celá Karlova rodina včetně jeho matky Hermíny byla určena do kolínského transportu AAd 13. 6. 1942. V Terezíně pobývali do 18. prosince 1943, kdy byl vypraven transport Ds do Osvětimi, kde všichni zahynuli.

Kameny zaplatilo město Kolín.