cs en he
10
Šimon a Klotilda Roubíčkovi (kameny č. 23 a 24)
(Karlovo nám. 88)

Šimon Roubíček (* 15. 10. 1867) pocházel z bechyňské rodiny Marka a Ludmily Roubíčkových. Roku 1896 se v Plzni oženil s Klotildou Kaufmannovou (* 22. 8. 1871) z Volyně, dcerou Davida Kaufmanna a Kateřiny, rozené Eisnerové, tehdy žijících v Plzni. Manželé Šimon a Klotilda Roubíčkovi se přestěhovali do Kolína, kde si na Karlově náměstí zařídili velkoobchod železem a železným zbožím. Narodily se jim dvě dcery – Vilma (* 24. 12. 1897) a Irena (* 1. 12. 1902) a syn Otto, který záhy zemřel. Dcery se provdaly za bratry Karla a Richarda Pollákovy z Nového Knína. Po německé okupaci odešel Irenin manžel Richard Pollák do emigrace a vstoupil do čs. zahraniční jednotky. Roubíčkovi s dcerou Irenou a vnuky Ivo Zdenkem (* 29. 8. 1927) a Mirko Tomášem (* 18. 4. 1930) byli odvlečeni kolínským transportem AAd 13. 6. 1942 do Terezína a pak Roubíčkovi transportem Bv 15. 10. 1942 a Irena s dětmi transportem Bx 22. 10. 1942 do Treblinky, kde všichni zahynuli.

Kameny zaplatili Barbara a Elkan Kohnovi.