cs en he
20
Růžena, Pavel a František Meislovi, Hedvika Hofmanová (kameny č. 44 - 47)
(Kutnohorská 31)

Růžena se narodila v rodině kolínského obchodníka Jakuba Weissbergera a Josefy, rozené Hellerové, 10. května 1874. Provdala se do Žehušic u Čáslavi za tamního obchodníka Alberta Meisla a narodili se jim kromě dalších dětí synové František (* 17. 8.1900) a Pavel (* 16. 3. 1902). Po smrti otce se Růžena s rodinou přestěhovala do Kolína. Její manžel Albert Meisl zemřel roku 1935. Syn Pavel se věnoval překladatelství a zastával levicové postoje. Za okupace zahynul jako politický vězeň 19. prosince 1941 v Mauthausenu. Jeho bratr František, který pracoval v Praze a Plzni, byl odvlečen pražským transportem At 7. 5 1942 do Terezína. Následně pak byl odeslán 18. prosince 1943 transportem Ds do Osvětimi, kde byl zabit. Matka Růžena se sestrou Hedvikou Hofmanovou byly zařazeny do kolínského transportu AAd 13. 6. 1942 do Terezína, kde obě zemřely.  

Kameny zaplatila Judy Mannaberg-Goldman, Santa Barbara, California, USA