cs en he
8
Richard a Růžena Weignerovi, Marie Davidová (kameny č. 18 - 20)
(Kovářská 95)

Richard Weigner se narodil 7. května 1883 v Kolíně Josefu Weignerovi a Bertě Reichmannové. Po otci převzal obchod se střižním zbožím a dámskou konfekcí v Kouřimské ulici čp. 10.  Oženil se s plzeňskou rodačkou Růženou Gutwilligovou (* 26. 2. 1893) a narodily se jim dcery Marie (* 10. 1. 1921 Plzeň) a Karolina (* 4. 1. 1924 Kolín). Dcery po ukončení základní školy studovaly na gymnáziu až do roku 1939. Na podzim odjela Karolina s dalšími židovskými dětmi do Dánska a od roku 1943 pobývala ve Švédsku. Marie se roku 1941 provdala za Arnošta Davida a s manželem se pokusili ilegálně opustit protektorát. Byli však zadrženi a zahynuli v roce 1943 v Osvětimi. Rodiče nastoupili 13. června 1942 do transportu AAd, kterým byli odvezeni do Terezína. Následně byl Richard 25. srpna 1942 poslán transportem Bc do Malého Trostince, kde zemřel. Růžena Weignerová odjela z Terezína 22. října 1942 transportem Bx do Treblinky, kde byla zabita.

Kameny zaplatili Carole a Peter Joerdanovi.