cs en he
14
Alžběta Morgensternová (kámen č. 33)
(Pražská 5)

Alžběta Morgensternová se narodila 21. dubna 1861 do rodiny obchodníka Markuse Morgensterna a Marie, rozené Poláčkové, v Pražské ulici čp. 5. Neprovdala se a po smrti rodičů žila v domě se svou mladší sestrou Reginou. Ta umírá roku 1936 a Alžběta zde pak žije sama až do německé okupace a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Během přípravy deportace kolínských Židů v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky se musela na jaře 1942 registrovat do transportu. Ze svého domova odešla 10. června 1942 na shromaždiště ve škole na Zálabí a z Kolína odjela třetím transportem AAd 13. června do Terezína. Po čtyřech měsících, 15. října 1942, pokračovala transportem Bv do vyhlazovacího tábora v Treblince, kde zahynula.

Kámen zaplatila Fiona Holding.