cs en he
31
Irena Pollaková, Ivo Pollak, Mirko Pollak (kameny č. 67 - 69)
(Karlovo náměstí 88)

Irena Pollaková, rozená Roubíčková, se narodila 1. prosince 1902 v Kolíně do rodiny obchodníka Šimona Roubíčka a Klotildy Kaufmannové. Rodiče přišli do Kolína koncem 19. století z Plzně a Šimon Roubíček si zde zařídil obchod železem na náměstí v čp. 88. Irena byla jedním ze tří sourozenců Roubíčkových. Seznámila se s Richardem Pollakem *7. 4. 1898 v Novém Kníně. Narodili se jim dva synové – Ivo 29. 9. 1927 a Mirko 18. 4. 1930. Richard Pollak angažovaně vystupoval ve prospěch obrany Československa a po okupaci odešel 28. 3. 1939 do emigrace a již 8. dubna se v Londýně hlásil do československé zahraniční armády. Ženu a děti zanechal v Kolíně u rodičů – patrně doufal, že je později odveze do bezpečí. Mezitím však došlo k odsunu Židů do Terezína. Irena s oběma syny a její rodiče nastoupili do transportu AAd 13. června 1942 do Terezína. Odtamtud manželé Roubíčkovi pokračovali transportem Bv 15. října 1942 do Treblinky, kam je následovala Irena s oběma syny o týden později. Všichni v Treblince zahynuli.

Kameny zaplatila Věra Lošonská