cs en he

Nový židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov vznikl v letech 1886-1887. Sloužil židovským obyvatelům města a okolí do zániku kolínské židovské obce po roce 1953. Roku 1945 jej poškodilo spojenecké bombardování Kolína. V roce 1989 byla zbořena jeho obřadní síň.

Nedaleko od vchodu se nachází hrobka ve stylu české moderny, kterou pro Bernarda Mandelíka vytvořil kolínský sochař Jan Drobník. Pozornost upoutává také modernistická hrobka Rudolfa a Františka Jaroslava Koblerových. U levé ohradní zdi leží hroby manželů Kláry a Filipa Kafkových, příbuzných spisovatele Franze Kafky. Z dalších významných osobností, které zde byly pohřbeny, můžeme jmenovat členy podnikatelské rodiny Feldmannovy a členy rodiny Gugenheimerovy a Petschkovy. Pohřbeni zde jsou také operní pěvkyně Bedřiška Reichnerová, spisovatel, překladatel a grafolog Robert Saudek a jeho sestra, spisovatelka Gíza Saudková-Picková.

Dominantou pravé části hřbitova je pomník židovských obětí nacismu, postavený v roce 1950 podle návrhu Věry Bejrové a Jaroslava Křeliny. Náhrobek vlevo od něho připomíná šest neznámých mužů, kteří zahynuli roku 1945 ve vlaku smrti převážejícím osvětimské vězně přes Kolín.