cs en he
28
JUDr. Vilém Kohn (kámen č. 62)
(Karoliny Světlé 147/42)

JUDr. Vilém Kohn se narodil 7. dubna 1881 v Židovské ulici čp. 42 (dnes ulice Karoliny Světlé čp. 147). Jeho otec byl obchodník s textilem Salomon Kohn, syn Löwa Kohna a Sáry, rozené Gelberové. Matka Anna pocházela z rodiny Markuse Spiry a Sáry, roz. Bachrachové. Vilém vystudoval gymnázium a právnickou fakultu. Vrátil se do Kolína a žil v rodném domě s matkou a se starší sestrou Matyldou. Nikdy se neoženil a po matčině smrti se mu sestra starala o domácnost až do své smrti roku 1941. JUDr. Vilém Kohn nejdříve působil jako advokátní koncipient, v roce 1930 otevřel advokátní kancelář v Legerově ulici čp. 23. V roce 1942 odjel třetím kolínským transportem AAd 13. 6. 1942 do Terezína. Odtamtud pokračoval transportem AAx 14. 7. 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

Kámen zaplatil Jack Lynes.