cs en he
32
Markéta Löwy, Míša Löwy (kameny č. 70 a 71)
(Kmochova 248)

Míša Löwy se narodil v kolínské rodině MUDr. Vojtěcha Löwyho a Markéty Ledererové 3. 3. 1933. Vojtěchovy rodiče Marie a Leopold Löwy pocházeli z Uherského Brodu, kde se Vojtěch narodil 25. března 1899. Matka Markéta se narodila 19. července 1905 v Tachově Maxi Ledererovi a Hedvice Steinové. S Vojtěchem se seznámila v Praze, kde se 1. srpna 1926 vzali.

Vojtěch studoval medicínu. Praxi získal na dětské klinice v Praze a ve Vídni. Roku 1927 v Kolíně zahájil lékařskou praxi pro choroby dětí a kojenců v Parléřově ulici čp. 34. Pak od roku 1930 do 1937 v Jungmannově třídě čp. 41 a následně v ulici Za Quintinem čp. 248.

Na podzim 1941 si Vojtěch Löwy spolu s dalším Židem Rudolfem Adlerem stěžovali na holiče ve Zbraslavicích, kteří nechtěli Židy oholit. Jejich stížnost měla být zaslána prostřednictvím pražské židovské centrály. Oni jí však poslali přímo kolínskému oberlandrátu a za tuto „drzost“ byli 30. října 1941 zatčeni a zařazeni do pražského transportu E – 3. 11. 1941 do Lodže. Roku 1945 se Vojtěch Löwy vrátil se sovětskou armádou jako jejich lékař zpět do Kolína. Zde ho však nečekala ani Markéta, ani syn Míša. Oba byli zařazeni do kolínského transportu AAd, který odjel z Kolína 13. června 1942 do Terezína. Dále pak pokračovali transportem Dr – 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde oba zahynuli.

Kameny zaplatila Věra Lošonská