cs en he
15
Emilie Picková (kámen č. 34)
(Karlovo nám. 7)

Emilie Picková se narodila 16. října 1871 na Pašince u Kolína v rodině Emanuela Picka, řezníka z Golčova Jeníkova, toho času usazeného v pašineckém dvoře, a jeho manželky Barbory, dcery Joachima Fialy a Rosalie,rozené Fuchsové, také z Pašinky. Rodina se roku 1874 přestěhovala do Kolína. Emilie se vyučila švadlenou, neprovdala se a živila se šitím v domě čp. 7 „U Zlaté štiky“ na Karlově náměstí. Během odsunu kolínských Židů byla určena do třetího transportu AAd a odjela 13. června 1942 do Terezína. Po čtyřech měsících byla 22. října 1942 odvlečena transportem Bx do vyhlazovacího tábora v Treblince, kde zahynula.

Kámen zaplatil Radek Pohořelický.