cs en he
25
JUDr. Oldřich Schwarz (kámen č. 56)
(Kouřimská 9B)

JUDr. Oldřich Schwarz pocházel z Morašic u Chrudimi, kde se narodil 23. července 1879 v rodině Hynka Schwarze a Karoliny, rozené Witzové. Vystudoval práva a právnickou praxi zahájil v Praze, Jaroměři a nakonec v Kolíně. V roce 1912 si zde zařídil vlastní advokátní kancelář. Roku 1925 se oženil s JUDr. Zdeňkou Zlonickou (1900–1929), která pocházela z Německého Brodu a jejími rodiči byli JUDr. Bedřich Zlonický a Zdeňka, rozená Čermáková. Narodila se jim dcera Eva (1926–2017) a syn Oldřich (1928–2013). Po smrti manželky Zdeňky se Oldřich oženil s její sestrou MUDr. Marií Zlonickou (1897–1959). Aby kvůli svému židovskému původu neohrozil rodinu, rozhodl se za německé okupace ochránit manželku s dětmi rozvodem manželství. Poté musel nastoupit do prvního kolínského transportu AAb, který ho 5. června 1942 odvezl do Terezína. Již 12. června 1942 pak pokračoval transportem AAk do tábora Trawniki, kde zahynul.

Kámen zaplatil Murray Greenfield.