cs en he
34
Karel Hladeček (kámen č. 73)
(Pražská 945)

Pražská ulice čp. původně 50, dnes čp. 945.

Tento kámen není židovský, ale týká se 2. odboje

Karel Hladeček se narodil 13. března 1908 v Mostě v rodině horníka. Po základním studiu nastupuje na Obchodní akademii v Teplicích - Šanově. Zde se jako žák poprvé setkává s profesorem Volfgangem Jankovcem, který ho později přivedl k odbojové činnosti. Po maturitě studuje na Vysoké škole obchodní v Praze. Studium zakončuje v r. 1932 jako komerční inženýr. V tomtéž roce přichází do Kolína a zahajuje svoji pedagogickou dráhu na zdejší Obchodní akademii. V Kolíně byl aktivní v práci s mládeží - kromě předmětů souvisejících s ekonomikou vyučoval také tělocvik a organizoval studentské tábory v Lázních Bělohrad. Rovněž působil v roli skautského vůdce. Hladeček se také zapojoval do veřejného života. Byl členem městského zastupitelstva, předsedou Dělnické akademie, členem sociálně demokratické strany a zakladatelem předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR. Vystupoval s odbornými tématy v rozhlase i frontálně, publikoval články se zaměřením na ekonomiku. S rokem 1938 přichází v jeho životě zlom - zapojuje se do protinacistického odboje. Impulzem pro to měla být výzva Hladečkova bývalého vyučujícího Volfganga Jankovce, ústřední postavy pražského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Hladeček v Kolíně zakládá pobočku této odbojové skupiny. Úzce při tom spolupracuje s Josefem Doskočilem a Alfonsem Remundou. V tomto složení se soustředili zejména na získávání zpráv strategického významu. Hladeček tyto zprávy předával na pražské odbojové vedení, odkud se pomocí vysílaček dostávaly do Londýna či Moskvy. Zprávy sloužily pracovníkům zahraničního odboje a také jako podklady pro rozhlasové vysílání právě z Londýna či Moskvy. Kromě dodávání zpráv se odbojová skupina vedená Karlem Hladečkem věnovala přípravě národních revolučních výborů v kolínském okrese. Tyto výbory měly po převratu převzít správní funkci. Vlivem zrady Antonína Nerada došlo v roce 1941 k rozsáhlému zatýkání v pražském odbojovém ústředí. Zabavené materiály dovedly úředníky gestapa i na Kolínsko.

14. 10. 1942 byl Karel Hladeček zatčen, spolu s ním jeho nejbližší kolegové a mnoho dalších osob, více či méně zapojených do odboje. Inženýr Hladeček prošel výslechy, vyšetřováním a vězněním v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, v Norimberku a Mnichově. V červnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti. Navzdory manželčiným žádostem o milost byl rozsudek proveden 19. září 1944.

Kámen zaplatil Klub vojenské historie - Pevnost Mikulov, spolek.