cs en he
26
Elsa a Anna Hellerovy, Arnoštka Abelesová (kameny č. 57 - 59)
(Karoliny Světlé 137/36)

Elsa (* 11. 4. 1883) a Arnoštka (* 28. 1. 1894) pocházely z rodiny poděbradského obchodníka Benjamina Abelese a Marie, rozené Reisserové. Později se Abelesovi přestěhovali do Kutné Hory, kde roku 1903 Elsa vstoupila do manželského svazku s kolínským obchodníkem Karlem Hellerem (1865–1918). Arnoštka se neprovdala a po smrti rodičů se přestěhovala k sestře do Kolína. Elsa po první světové válce ovdověla a obě sestry pak vychovávaly její dceru Annu (* 16. 4. 1904). Když došlo k tzv. konečnému řešení židovské otázky, odjely všechny tři kolínským transportem AAd 13. června 1942 do Terezína. Tam se jejich cesty rozdělily. Elsa a Anna Hellerovy byly poslány transportem Bk 8. září 1942 do Malého Trostince a Arnoštka Abelesová 3. října 1942 transportem Bu do Treblinky. Všechny zahynuly.

Kameny zaplatily Cynthia Drapkin, Jane Drapkin a Olivia Freeman.