cs en he
12
Oskar, Anna a Pavel Arnsteinovi (kameny č. 29 - 31)
(Karlovo nám. 90)

Oskar pocházel z rodiny kolínského obchodníka Adolfa Arnsteina a Kamily, rozené Arnsteinové, z Votic. Narodil se 5. června 1896 v čp. 90 na Karlově náměstí, kde sídlila otcova firma, zabývající se prodejem smíšeného zboží a lihovin. Svoji manželku Annu Strasserovou (* 13. 9. 1908) našel až v Chrudimi. Svatbu oslavili roku 1932 a po pěti letech se manželům narodil syn Pavel (* 21. 6. 1937). Dva roky po vzniku protektorátu, 26. října 1941, všichni tři odjíždějí z Prahy transportem C, který končí v polské Lodži. Oskar zde umírá 3. listopadu, jen pár dní po příjezdu. Jeho manželka a syn přežívají v lodžském ghettu ještě půl roku. Na jejich úmrtních listech stojí datum 26. dubna 1942. Pavel se tak nedočkal ani svých pátých narozenin.

Kameny zaplatili Ursula a Michael Heppnerovi.