cs en he
36
Josef Doskočil (kámen č. 75)
(Komenského 182 )

Tento kámen není židovský, ale týká se odboje

Josef Doskočil (1892 Žabonosy – 1944 Mnichov, věznice Stadelheim) byl účastník protinacistického odboje během druhé světové války. Byl veřejně činný a působil jako zástupce Karla Hladečka v kolínské skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Josef Doskočil se narodil v Žabonosích v dělnické rodině. Vyučil se strojníkem, pracoval však jako pokladník Okresní nemocenské pojišťovny v Kolíně. Byl redaktorem místního periodika Středočeské hlasy, členem okresního výboru a členem městské rady v Kolíně. Josef Doskočil byl také členem Kuratoria kolínské obchodní akademie a činovníkem Dělnické tělocvičné jednoty v Kolíně.  V odbojové činnosti se zaměřoval zejména na přípravu revolučních národních výborů na Kolínsku. Gestapo jeho odbojovou činnost odhalilo a 27. října 1942 byl zatčen na svém pracovišti (Okresní nemocenská pojišťovna v Kolíně). Následovalo vyšetřování pro velezradu a věznění v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, v Praze na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně, v Norimberku a v Mnichově. Lidový soud v Norimberku odsoudil Josefa Doskočila k trestu smrti, na základě čehož byl v roce 1944 popraven. Kámen je položen díky daru paní Libuše Janyšové a aktivitě Klubu Vojenské historie – Pevnost Mikulov.