cs en he

Kolín

Město bylo založeno v polovině 13. stol. králem Přemyslem Otakarem II. Krátce po založení se zde usazují i Židé. Nejstarší písemné zprávy o zdejším židovském osídlení pocházejí z doby vlády krále Jana Lucemburského (30. — 40. léta 14. stol.). Odhaduje se, že v době největšího rozkvětu židovské komunity tvořila až 1/4 počtu obyvatel města.

„Kolín je znám jako město, jehož vyvraždění Židé nejsou vzpomínáni jen jako oběti onoho pro mnohé již dávného vraždění. A jsme si jisti, že ti, kdo už tady z viny velkého zločinu nejsou spolu s námi, ale pouze v našich vzpomínkách, byli by nadšeni, kdybyste se do Kolína, k jehož rozkvětu Židé významně přispěli, přijeli podívat a zavzpomínat s námi. Kolín, se všemi svými stavbami a všemi paradoxy dějin, za prohlídku stojí.“

„Středověké židovské ghetto a barokně přestavěná synagoga jsou stálou výstavou vyprávějící o historii kolínské židovské komunity, společně s druhým nejstarším židovským hřbitovem v českých zemích včetně působivého památníku obětem holocaustu na novém židovském hřbitově. Nově se rozrůstající Stolpersteiny jsou průvodci po obydlích Židů zavražděných během šoa. Méně než hodinu jízdy od Prahy Kolín nabízí celou řadu židovských památek, které stojí za to navštívit.“

„Drazí přátelé, my v Kolíně se těšíme, že spolu budeme sdílet stovky let naší bohaté historie a v moderní době odkaz Masarykova demokratického Československa. Ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století, před nástupem nacismu v roce 1939, jsme zažili rozkvět demokracie tak, jako nikde jinde ve střední Evropě. Pod současným vedením usilujeme o to, udržet své hodnoty a pokračovat v budování otevřené společnosti.“