cs en he
16
Jindřich, Marta a Rita Krausovi (kameny č. 35 - 37)
(Karlovo nám. 7)

Jindřich Kraus se narodil 9. září 1891 v Úmoníně u Kutné Hory do rodiny obchodníka Josefa Krause a jeho manželky Babety, rozené Weignerové. Oženil se roku 1921 v Praze v hotelu Bristol s Martou Steinerovou, narozenou 2. ledna 1898 ve Vorlabši (okres Stříbro), která byla dcerou Hynka Steinera a Antonie, rozené Friedlanderové z Čáslavi. Oddával je kolínský rabín Richard Feder. O rok později, 6. března 1922, se jim v Kolíně narodila dcera Rita. Jindřich se nejdříve zabýval prodejem prádla, později vedl obchod se střižním zbožím v domě čp. 7, jehož byli Krausovi spoluvlastníky. Celá rodina odjela transportem AAd13. 6. 1942 do Terezína. Následně byli zařazeni do transportu Cu 1. 2. 1943 do Osvětimi, kde zahynuli.

Kameny zaplatili sponzoři z Beverly Karp, Toledo Ohio USA a David a Renee Simmons.