cs en he
24
Ludvík a Ida Premslerovi (kameny č. 54 a 55)
(Kouřimská 9A)

Ludvík Premsler pocházel z Ulice u Stříbra, kde se narodil 27. února 1886 do rodiny Morice a Anny Premslerových. V Kolíně provozoval obchod se surovými kůžemi v ulici Karoliny Světlé čp. 46. V kolínské židovské náboženské obci zastával funkci kostelníka. Oženil se s Idou Krausovou, narozenou 3. ledna 1889 v Úmoníně. Její rodiče byli Josef Kraus (1859–1931) a Babeta, rozená Weignerová (1854–1934). Rodina Premslerových žila v Zámecké ulici čp. 85, kde se jim roku 1919 narodila dcera Lili Olga. Pak se přestěhovali do čp. 9 v Kouřimské ulici a roku 1922 se zde dočkali druhé dcery Anity. Při deportaci kolínských Židů byli všichni čtyři určeni do transportu AAc, který je odvezl 13. června 1942 do Bohušovic, odkud dále pokračovali pěšky do Terezína. Dcery sice holocaust přežily, ale rodiče zahynuli v koncentračním táboře Raasika, kam byli dopraveni 1. září 1942 transportem Be.

Kameny zaplatili Irene a Lindsay Eastovi.